DAF Roskilde - Generalforsamling samt indlæg om etiske og ansvarlige investeringer v. Christian Øhlers

Overblik over arrangementet
Afholdes
08-03-2018 kl. 19:00 - 21:00
Pris (ikke medlem)
DKK 50,00
Pris (medlem)
DKK 0,00
Program

DAF Roskilde afholder ordinær generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet formelt, skal være lokalforeningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
 
Samme aften har vi et indlæg af Christian Øhlers fra Wealth Management, som vil fortælle om etiske og ansvarlige investeringer. Foreningen byder i aftenens løb på en snack og et glas vin.
 
Aftenens program ser således ud:
19.00-20.00      Indlæg:  Etiske investeringer - hvad er det, og hvordan påvirker det
                         afkastet, v. Christian Øhlers.
                         Christian Øhlers er Director Client Relations hos Wealth Management og
                         arbejder til daglig med kunder og fastlæggelse af investeringsstrategier. 
                         Christian har en CFA-certificering, er bankuddannet og har tidligere været
                         porteføljemanager i Carnegies Private Banking-afdeling og aktierådgiver
                         hos Alm. Brand Markets og i Nykredit Markets.

20.00-20.30      Pause: Uformel aktiesnak, snack og et glas vin.

20.30-21.00      Generalforsamling
                         1. Valg af dirigent
                         2. Bestyrelsens beretning
                         3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år
                         4. Indkomne forslag
                         5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen
                         6. Valg af revisor og revisorsuppleant
                         7. Eventuelt

 

Deltagergebyr: Medlemmer deltager gratis. Gæster 50 kr.

Sted: Kildegården 6, 1. sal, lokale 108, 4000 Roskilde. OBS: Indkørsel fra Møllehusvej, få parkeringspladser.

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 5. marts

 

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Dansk Aktionærforening Roskilde