Produktet er kun tilgængelig for medlemmer Bliv medlem her

Generalforsamling i DAF Midt/Vest

Overblik over arrangementet
Afholdes
11-03-2020 kl. 18:00 - 19:15
Pris (medlem)
DKK 0,00
Program
Program:

Kl. 18.00 – 19.00: Generalforsamling med følgende dagsorden:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning v/formand Johan Winther
- Aflæggelse af regnskab v/kasserer Lone?
- Indkomne forslag (sendes til bestyrelsen via midtvest@shareholders.dk senest 12. februar 2019)
- Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg er Johan Winther Rasmussen og Folmer Dam) samt valg af 1 – 2 suppleanter.
- Valg af revisor og revisorsuppleant.
- Eventuelt.

Kl. 19.00 – 19.15: Generalforsamling slut