Warren Buffets investeringsideer, de bedste aktier i 2020 og generalforsamling

Overblik over arrangementet
Afholdes
26-03-2020 kl. 18:00 - 21:00
Pris (ikke medlem)
DKK 150,00
Pris (medlem)
DKK 125,00
Program
Per Juul, som er en kendt analytiker, investor, forfatter og skribent i bl.a. magasinet Aktionæren og står bag investeringsselskabet Juul Value Invest, besøger lokalforeningen Sydvest.
Han er stor tilhænger af Warren Buffets investeringsmetoder, som han vil præsentere på mødet. Warren Buffet er den bedste og rigeste investor, som har opbygget sin formue gennem fastlagte investeringsprincipper.

Desuden vil der blive sat fokus på forventningerne om aktieårets udvikling, herunder om der er tegn på, om vi er på vej mod recession, eller der kan forventes et godt aktieår for investorerne.

Per Juul vil også komme med konkrete aktietips, og hvordan de bedste aktier udvælges.

Program:

Kl. 18.00 - 18.30 Velkomst og spisning samt socialt samvær.

Kl. 18.30 - 19.00 Generalforsamling i Sydvest efter foreningens vedtægter.

Kl. 19.00 - 20.50 Investor Per Juul vil i sit oplæg bl.a. komme ind på Warren Buffets investeringsmetoder, samt forventede udviklingstendenser på aktiemarkedet, herunder konkrete aktietips.

Kl. 20.50 - 21.00 Afrunding og tak for i aften.

Der er følgende dagsorden til generalforsamlingen:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning ved formand John Christensen.
Beretning fra Aktieklubben i Sydvest ved Lars Karbing.
Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 ved kasserer Svend Erik Skov.
Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
Valg af medlemmer til bestyrelsen. Finn Christensen er villig til genvalg, mens Lars Karbing og Svend Erik Skov ikke ønsker genvalg.
Valg af revisor og suppleant.
Eventuelt.


Deltagergebyr: Medlemmer 125 kr. og gæster 150 kr. I deltagerprisen er mad og vand med i prisen, men øl og sodavand er for egen regning.

Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen, så er det gratis.

Send venligst en mail til john.christensen7682@hotmail.com, hvis du kun ønsker at tilmelde dig generalforsamlingen.

Tid: Torsdag den 26. marts 2020 kl. 18.00 – 21.00.

Sted: Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg.

Max antal: 50 personer.

Vi glæder os til se dig.

Med venlig hilsen

Lokalforeningen Sydvest