Generalforsamling i Lokalforening København City - Gæsteforedrag af Anne-Louise, SDG Invest

Overblik over arrangementet
Afholdes
26-02-2020 kl. 18:00 - 20:00
Pris (ikke medlem)
DKK 0,00
Pris (medlem)
DKK 0,00
Program
Hele arrangementet kan ses på linket herunder:
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5cef5bbc-0109-4b31-8fe9-287bd5c9a38b

Deltagelse i generalforsamlingen er GRATIS for alle medlemmer af Lokalafdeling København City, men af hensyn til traktementet er tilmelding absolut nødvendig på adressen:
www.shareholders.dk/tilmeldbestil/arrangementer.aspx

Dagsorden efter vedtægterne:
1. Dirigentvalg
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for 2019
4. Budget for 2020
5. Indkomne forslag
6. Bestyrelsesvalg
7. Revisorvalg
8. Eventuelt

18.15 – 18.45 Generalforsamling i Lokalforening København City

18.45 – 19.30 Gæsteforedrag af Anne-Louise, SDG Invest
- Kapitalforeningen SDG Invest har +700 investorer og forvalter +400 millioner DKK.
SDG Invest investerer udelukkende i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidig aktivt forholder sig til FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
Anne-Louise Thon, Partner, SDG Invest. www.sdginvest.dk
I foredraget fortæller Anne-Louise blandt andet om:
• Globale udfordringer
• FNs verdensmål
• Bæredygtige investeringer
• Aktivt ejerskab

19.30 – 20.00 Socialt samvær med meget let traktement
Buffet er arrangeret i Frederiksberghallernes restaurant. Her er der fin lejlighed til at knytte personlige kontakter til kolleger blandt Lokalforening Københavns City’s medlemmer.
Lokalforening København City serverer buffet og drikkevarer (vin, øl og vand). Drikkevarer dog ikke ad libitum.

Til generalforsamlingen er medlemmerne af de øvrige Københavnske lokalforeninger ikke inviterede. Så ved generalforsamlingen venter vi et mere beskedent deltagerantal, end vi plejer at have ved vore arrangementer, hvor vi arbejder sammen med de andre Storkøbenhavnske lokalforeninger.

Har du en idé til fremtidige arrangementer, så drøft dem med vores formand Michael Thøgersen.