Tilmeldingen er lukket

UDSKUDT: Generalforsamling hos Lokalforening Nordsjælland

Overblik over arrangementet
Afholdes
27-04-2020 17:00 - 25-03-2020 17:30
Program
17:00-17:30 - Generalforsamling ifølge vedtægterne

Kun for medlemmer. Gratis deltagelse

Vedtægter er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt


Adresse:  Handelsgymnasium KNord, Trollesmindeallé 24, 3400 Hillerød

Tidspunkt: Mandag d. 27. april, kl. 17 - 17.30 

Adgang: Gratis for medlemmer. OBS: Kun adgang for medlemmer.  

Vi ser frem til at se jer 

Med venlig hilsen 

Lokalforening Nordsjælland