Generalforsamling og det store aktieoverblik samt billige aktier ved stifter og direktør Peter E. Jeppesen fra Aktier-og-investering.dk

Overblik over arrangementet
Afholdes
25-03-2021 kl. 18:00 - 21:00
Pris (ikke medlem)
DKK 150,00
Pris (medlem)
DKK 125,00
Program
Peter E. Jeppesen står bag det uafhængige aktieanalysehus ”Aktier- og -investering.dk”, der har høj grad af fokus på danske aktier.
Hans baggrund er bl.a. 20 års ansættelse i den finansielle verden, herunder i Nordea Markets og E*Trade Bank, samt er et velkendt ansigt i Dansk Aktionærforening.
Peter E. Jeppsen vil give et indblik i aktiemarkedets status og i hvilken retning markedet bevæger sig. Herud over vil han med baggrund i både fundamental og teknisk analyse redegøre for, hvordan han finder de bedste og billigste aktier. Afslutningsvis vil der være et bud på aktier med købsanbefaling.

Program:
Kl. 18.00 – 18.30 Velkomst og spisning samt socialt samvær.
Kl. 18.30 – 19.00 Generalforsamling i Sydvest efter foreningens vedtægter.
Kl. 19.00 – 20.50 Direktør Peter E Jeppesen vil komme med et oplæg om aktiemarkedets status, udvikling og aktietips.
Kl. 20.50 – 21.00 Afrunding og tak for i aften.

Der er følgende dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formand John Christensen
3. Beretning fra Aktieklubben i Sydvest.
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 ved kasserer Flemming Matthisson.
5. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Sigfred Lindvig, Jens Juul Poulsen og John Christensen er alle villige til genvalg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Deltagergebyr: Medlemmer 125 kr. og gæster 150 kr. I deltagerprisen indgår en husmandsret og vand. Øl og sodavand er for egen regning.
Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen, så er det gratis.
Send venligst en mail til john.christensen7682@hotmail.com, hvis du kun ønsker at tilmelde dig generalforsamlingen.

Tid: Torsdag den 25. marts 2021 kl. 18.00 – 21.00.

Sted: Restaurant Parken, Søvej 9, 6700 Esbjerg.

Max antal deltagere: 40 personer.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Lokalforeningen Sydvest.