DAF Roskilde - Marts møde: Arv og Testamente med Advokat Erik Øvlisen – Ordinær generalforsamling

Overblik over arrangementet
Afholdes
11-03-2021 kl. 19:00 - 21:00
Pris (ikke medlem)
DKK 50,00
Pris (medlem)
DKK 0,00
Program
Arv og Testamente med Advokat Erik Øvlisen, Forum Advokater
En stor del af vore medlemmer er oppe i årene og har en vis formue, og dermed er det relevant at gøre sig overvejelser.
• Hvem arver mig og med hvor meget
• Behovet for testamente og rettidig planlægning
• Dine, mine og vores børn
• Yvonne og Benny – længstlevendes nye livsledsagere
• Optimering af arv og minimering af dødsboskat og boafgift

Disse 5 overskrifter lyder ikke af meget, men de indeholder ofte store personlige og økonomiske overvejelser .
Og de medfører ofte en snak, man aldrig har haft, en snak som ofte er meget vanskelig og involverer mange følelser.
Med udgangspunkt i dette vil Erik gennemgå regler og typiske problemstillinger.

Erik Øvlisen er til daglig advokat i Forum Advokater i Roskilde, hvor han blandt andet beskæftiger sig med arv og testamente og skatteret og er autoriseret bobestyrer.
Erik er derudover skribent i Berlingske Business brevkasse hver lørdag og har holdt en række foredrag om dagens emne.


Ordinær generalforsamling
Efter en kort pause kl. ca. 20.30 afholder Lokalforeningen DAF Roskilde ordinær generalforsamling.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt

Medlemsforslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være lokalforeningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.


Vi håber at mange af jer vil deltage og få lidt viden omkring et vigtigt emne, som måske ikke er i fokus i hverdagen.

Vi lever med en usikkerhed omkring corona virus, og regelsættet omkring forsamling. Vi følger løbende de retningslinjer, som udstikkes, og såfremt, det ikke er muligt at gennemføre arrangementet fysisk, vil vi ændre arrangementet til et webbaseret arrangement.

Med venlig hilsen
DAF Roskilde


Deltagergebyr: Medlemmer Gratis. Gæster 50 kr.
Sted: TrekronerSkolen, "Cafeteriet" på 1. sal i Hallen, Trekroner Allé 1, 4000 Roskilde (Hallen ligger til højre for parkeringspladsen med indgang ud mod Trekroner Allé)
Tid: Torsdag 11. marts kl. 19.00-21.00
Tilmeldingssfrist: Tirsdag den 9. marts