Generalforsamling i DAF Sønderjylland

Overblik over arrangementet
Afholdes
23-03-2021 kl. 19:00 - 21:00
Pris (ikke medlem)
DKK 0,00
Pris (medlem)
DKK 0,00
Program
DAF Sønderjylland afholder Generalforsamling. Denne sker som videomøde på Zoom.

Alle deltagere vil få tilsendt link til mødet inden arrangementet starter.

Dagsorden bliver ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år 4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt