Lokalforening Københavns Vestegn inviterer til generalforsamling

Overblik over arrangementet
Afholdes
08-03-2021 kl. 19:00 - 20:00
Pris (ikke medlem)
DKK 0,00
Pris (medlem)
DKK 0,00
Program
Bestyrelsen indkalder til årets Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes som et virtuelt møde hvor Dansk Aktionærforening tilbyder Webinar-afholdelse samt udsender indbydelsen som mail indeholdende et link, til at deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år
Ved Kasserer Helle Ullum
• Indkomne forslag
Jvnf. Vedtægten pkt. 4
• Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen.
• Bestyrelsen:
Finn Jørding er på valg for 1 år
Helle Ullum og Dennis Simonsen er ikke på valg
Jan Helvig og Glenn Larsen er på valg for 2 år
Suppleanter:
Hans Aage Andersen og Jonas Haurum er på valg for 1 år
• Valg af revisor og revisorsuppleant er på valg for 1 år
Revisor Steen Schøldberg genopstiller
Revisorsuppleant Karl Ib Roed Sørensen genopstiller
• Eventuelt

Efterfølgende generalforsamlingen ønsker bestyrelsen en debat af lokalforeningens generelle aktiviteter samt lokalforeningens tilknyttede aktieklubber samt mulighed for at øge med nye aktieklub aktiviteter.

Der gives adgang til spørgsmål. Der er ikke begrænsning for deltagelse.

Vi glæder os til at hilse på jer i denne Corona tid

De bedste hilsner

For Bestyrelsen: Finn Jørding Fmd. mail finn@joerding.dk mobil +45 30247299