Generalforsamling i DAF Midt/Vest

Overblik over arrangementet
Afholdes
17-03-2021 kl. 19:00 - 20:00
Pris (ikke medlem)
DKK 0,00
Pris (medlem)
DKK 0,00
Program
Generalforsamlingen afvikles virtuelt via Teams.
Alle tilmeldte deltagere vil modtage information om links for deltagelse umiddelbart før generalforsamlingen.

Program:
Kl. 19:00 – 20:00: Generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/formand Johan Winther
3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Lone Philipsen
4. Indkomne forslag (sendes til bestyrelsen via midtvest@shareholders.dk senest 3. marts 2021)
5. Valg af 3 – 5 medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Frank Andersen, Erik Jensen og Lone Philipsen (alle 3 modtager genvalg)
Der skal yderligere vælges 1 – 2 suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt
Kl. 20:00: Generalforsamling slut
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Da generalforsamlingen foregår virtuelt, overlades traktementet trygt til deltagerne selv!

Tilmelding senest: fredag den 6. marts 2021

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i DAF Midt/Vest