Produktet er kun tilgængelig for medlemmer Bliv medlem her

Generalforsamling i DAF Aarhus

Overblik over arrangementet
Afholdes
17-03-2021 kl. 17:00 - 18:00
Pris (medlem)
DKK 0,00
Program
Generalforsamlingen afvikles virtuelt via Zoom
Alle tilmeldte deltagere vil modtage information om links for deltagelse umiddelbart før generalforsamlingen.

Program:
Kl. 17:00 – 18:00: Generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.
Tilmelding senest: fredag den 12. marts 2021

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i DAF Aarhus