Generalforsamling i DAF Furesø

Overblik over arrangementet
Afholdes
07-03-2019 kl. 19:00 - 21:00
Pris (ikke medlem)
DKK 0,00
Pris (medlem)
DKK 0,00
Program

Torsdag d. 7. marts kl. 19.00-21.00

 

DAF Furesø indkalder til generalforsamling.

Dagsorden i følge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

 

Medlemsforslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være lokalforeningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Læs lokalforeningens vedtægter her

 

Efter generalforsamlingen er der nogle få pladser til et indlæg af Peter Kruse fra Green Mobility.

 

Tid: Torsdag d. 7. marts kl. 19.00-21.00

Sted: Satellitten - mødelokale 3, 1. sal, Bymidten 46, 3500 Værløse (mellem Galaksen og Bio Cafeen)

Pris: Gratis for medlemmer og gæster

 

Vi glæder os til at se dig!

Med Venlig Hilsen
DAF Furesø