Generalforsamling og nye aktieklubber

Overblik over arrangementet
Afholdes
21-03-2019 kl. 19:00 - 21:30
Pris (ikke medlem)
DKK 0,00
Pris (medlem)
DKK 0,00
Program

Københavns Vestegn inviterer til generalforsamling mandag 21. marts 2019

Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

 

Venligst tilmeld henset indkøb.

 

Dagsorden:

19:00-19:30   Indskrivning og let anretning.

19:30-20:30   Generalforsamling i din lokalforening Københavns Vestegn

                                            

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Aflæggelse- og godkendelse af regnskab for det foregående år
 • Indkomne forslag
 • Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt og afslutning generalforsamlingen.

 

 20:30                  Efter medlemsopfordring ønskes opstartet nogle VIP-aktieklubber, disse

                            klubber mener bestyrelsen kan have en fast dagsorden.

 

 • Kvartalsmøder indkaldes når selskabregnskaberne foreligger, der aftales næste mødetid og sted ved hvert afsluttede møde.
 • 1. Gennemgang af seneste AKTIONÆREN
 • 2. Gennemgang af f.eks.seneste BØRSEN eller andet efter valg.
 • 3. Der fremlægges efter aftale analysemateriale, eks TA og eller FA
 • 4. Hvor finder du dine daglige investorinformationer
 • 5. Næste mødedato besluttes

                                              

Networking ved cafeborde:      

Bord 1.   VIP aktieklubber      

Bord 2.   HITTA kursvindere

Bord 3.   Vikingen

 

21:30               Seneste afslutning

 

Husk tilmelding henset arrangementets omfang.

Den fulde invitation: www.daf-kbhvestegn.dk/21032019generalforsamling.docx                    

Vedtægter for lokalforeningen klik her: www.daf-kbhvestegn.dk/vedtaegtkbhvestegn.docx

 

Bedste hilsner og på gensyn /Bestyrelsen Københavns Vestegn

Bemærk parkeringsregler på Vallensbæk Stationstorv.                

Ca. 150m gang fra Vallensbæk S-station.

Adgangsforhold bedst gennem Vallensbæk Stationstorv 40, 2665 Vallensbæk Strand

Borgerservice med bibliotek. Torsdag åbningstid til kl. 19.00

Søg/gå gennem biblioteket til mødelokale HAVET.

Efter kl. 19.00 dørvagt eller mobil 30247299