Produktet er kun tilgængelig for medlemmer Bliv medlem her

Generalforsamling i DAF Midt/Vest

Overblik over arrangementet
Afholdes
11-03-2020 kl. 18:00 - 19:15
Pris (medlem)
DKK 0,00
Program

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 18.00 - 21.45

På Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg

 

Generalforsamlingen vil blive efterfulgt af foredrag af Otto Friedrichsen, Formuepleje (se separat indbydelse her)

 

Program:

Kl. 18.00 – 19.00: Generalforsamling med følgende dagsorden:           

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v/formand Johan Winther
  3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Lone?
  4. Indkomne forslag (sendes til bestyrelsen via midtvest@shareholders.dk senest 12. februar 2019) ?????
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg er Johan Winther Rasmussen og Folmer Dam) samt valg af 1 – 2 suppleanter.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

Kl. 19.00 – 19.15:                 Generalforsamling slut

 

Deltagelse i generalforsamlingen, er gratis, DAF Midt/Vest byder på en øl/vand og en sandwich. 

 

Ønsker du at deltage i det efterfølgende foredrag er deltagergebyret: 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for gæster.
Sted: Auditoriet, Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg

Tilmelding senest: fredag den 6. marts 2020, max 100 deltagere
Selv om du kun ønsker at deltage i generalforsamlingen vil vi gerne af hensyn til traktementet vide om du deltager.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
DAF/MIDT vest bestyrelsen